Aprendendo a crecer

15-10-2019

Aprendendo a crecer: Programa de adestramento en habilidades para a vida e promoción da saúde

A escola é o lugar onde se pasa unha importante parte dos primeiros anos da vida. Xunto coa familia, é o ámbito onde a persoa vai crecendo, tanto a nivel individual como social, adquirindo coñecementos e habilidades básicas para o seu desenvolvemento. Polo tanto, a escola é un escenario clave para realizar intervencións de promoción da saúde.

Por todo isto a Asociación Renacer pon en marcha o programa "Aprendendo a crecer: programa de adestramento en habilidades da vida e promoción da saúde", que supón unha continuidade do labor levado a cabo en cursos anteriores.

Apostas deportivas

08-10-2019

ADICCIÓN Ó XOGO EN MENORES: Un problema crecente

Nos últimos anos, existe unha preocupación crecente ante o incremento no número de menores adictos ós xogos de azar e apostas (principalmente as apostas deportivas)

Numerosos expertos destacan o papel de Internet e as novas tecnoloxías como facilitadoras do acceso a este tipo de xogos entre os adolescentes. De xeito agora hai novos videoxogos que comezan a incorporar elementos propios dos xogos de azar e de apostas, unha converxencia que, xunto cunha publicidade intensa que asocia estas actividades co ocio e o entretemento, poderían estar influíndo no desarrollo de xogo problemático entre a xuventude e adolescencia, cada vez máis visible e alarmante.

Cartel informativo

10-06-2019

" Estudo sobre menores e apostas"

Na actualidade é evidente a preocupación social que está a suscitar o xogo e as apostas deportivas entre os/as menores, unha práctica que vai en aumento e que cando xa comeza na adolescencia a probabilidade de que se converta nunha ludopatía na vida adulta multiplícase por catro.

Como primeiro paso para tentar afrontar esta problemática, realizamos neste curso escolar 2018/2019 ,en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, un estudo que nos permite coñecer a día de hoxe en que medida o problema do xogo pode estar afectando á nosa mocidade. 

Cartel Xogo

07-06-2019

Que o xogo non che coma o coco

No transcurso da charla que tivemos onte, baixo o título "Menores: dos videoxogos ás apostas", presentamos a nova campaña de prevención do xogo patolóxico co lema " QUE O XOGO NON CHE COMA O COCO"