Adicciones comportamentales

25-04-2022

INFORME SOBRE ADICCIÓNS COMPORTAMENTAIS

Dende o Plan Nacional Sobre Drogas estase dando resposta a necesidade de previr o mal uso e os problemas derivados do xogo con cartos, uso de videoxogos e uso compulsivo de internet. 

ESTUDES 2021

20-12-2021

RESULTADOS DO ESTUDES 2021

A enquisa ESTUDES, que se realiza cos estudantes de 14 a 18 anos de toda España, amosa que as drogas consumidas por un maior porcentaxe de estudantes (nos últimos doce meses) son, en primeiro lugar  o alcohol (70,5%) e en segundo lugar o tabaco (30,7%) seguido do cannabis (22,2%)  e acadando os hipnosedantes sin receita o 7,2%.

O consumo de todas as drogas ilegais está máis extendido entre os rapaces que entre as rapazas, mentres que coas drogas de comercio lícito (alcohol, tabaco e hipnosedantes) ocorre o contrario, e consomen máis as rapazas. Por outra banda, a enquisa amosa un incremento do consumo problemático de cannabis entre aquela mocidade que consumiu a substancia no último ano. O 17,8% dos estudantes de 14 a 18 anos que consumiu cannabis no último ano presenta un posible consumo problemático, superando esta cifra ó 13,3% que se detectara no 2016.