Aprendendo a crecer

26-10-2021

APRENDENDO A CRECER

Coincidindo co curso escolar, a Asociación antidroga Renacer, vai desenvolver entre os meses de outubro do 2021 e xuño do 2022, o programa "Aprendendo a crecer: programa de entrenamento en habilidades para a vida e promoción da saúde" co alumnado dos catro cursos da ESO e Formación Básica, de tódolos centros educativos de Ribeira e Porto do Son.

O programa vai dar continuidade ó traballo levado  a cabo en ediccións anteriores e pretende fomentar o desenvolvemento das competencias persoais, emocionais e sociais co obxectivo de facer fronte a situacións potencialmente difíciles, dentro do ámbito escolar, familiar e social. A premisa de partida é que a mellora, na adolescencia, das competencias persoais e sociais pode retrasar, reducir e impedir o inicio de conductas de risco, como poden ser o consumo de substancias, abuso de pantallas.

APRENDER  A SER

20-09-2021

APRENDER A SER: Programa de adestramento en habilidades emocionais

Dende Renacer vaise desenvolver, entre os meses de setembro de 2021 e xuño de 2022, o programa “Aprender a ser: Programa de adestramento en habilidades emocionais” co alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria de todos os centros educativos de Ribeira.

O proxecto estará cofinanciado pola consellería de Sanidade e  a obra social de CaixaBank. e ten como obxectivo potenciar o desenvolvemento emocional, preparando ós nenos/as para adquisición e asimilación de estratexias que lles permitan por unha parte, desenvolverse como individuos autónomos, críticos, capaces de manter boas relacións cos demais e desenvolver competencias emocionais (básicas para a vida e para aumentar o seu benestar persoal e social) e, por outra, acadar que o reforzo das características persoais actúe como factor preventivo de cara a posibles problemas cos que poidan atoparse.

Educación emocional e prevención

17-09-2021

EDUCACIÓN EMOCIONAL E PREVENCIÓN

A educación emocional consiste no desenvolvemento de coñecementos e habilidades emocionais ao obxecto de dotar ás persoas de competencias básicas para a vida que se poden aplicar a unha gran variedade de situacións, facendo que as persoas afronten adecuadamente os retos que se lle presenten, aumentando deste xeito o seu benestar persoal e social.

As ensinanzas emocionais responden, en gran medida, ás necesidades de caracter emocional como son: o control emocional, asertividade, timidez, comunicación efectiva, resolución de conflictos, mellora da autoestima; non atendidas nin adecuadamente consideradas que poden conducir a posteriores comportamentos de risco tales como un consumo de substancias, anorexia, violencia, ansiedade, estrés, depresión, suicidio, acoso escolar, dependencia emocional.

Xogo limpo

10-09-2021

REGULACIÓN DA PUBLICIDADE DO XOGO E APOSTAS

Na madrugada do pasado 31 de agosto entraba en vigor a nova regulación da publicidade do xogo e apostas deportivas. Entre os cambios a destacar, salientar que a publicidade do xogo e apostas queda prohibida na televisión en calquera momento do día que non sexa de unha a cinco da madrugada.