Educación emocional e prevención

17-09-2021

EDUCACIÓN EMOCIONAL E PREVENCIÓN

A educación emocional consiste no desenvolvemento de coñecementos e habilidades emocionais ao obxecto de dotar ás persoas de competencias básicas para a vida que se poden aplicar a unha gran variedade de situacións, facendo que as persoas afronten adecuadamente os retos que se lle presenten, aumentando deste xeito o seu benestar persoal e social.

As ensinanzas emocionais responden, en gran medida, ás necesidades de caracter emocional como son: o control emocional, asertividade, timidez, comunicación efectiva, resolución de conflictos, mellora da autoestima; non atendidas nin adecuadamente consideradas que poden conducir a posteriores comportamentos de risco tales como un consumo de substancias, anorexia, violencia, ansiedade, estrés, depresión, suicidio, acoso escolar, dependencia emocional.

Resultados estudo

10-09-2021

ANÁLISE DA FAMILIA COMO AXENTE DE PROMOCIÓN DA SAÚDE

A Asociación Antidroga Renacer,  coa colaboración do grupo de investigación en psicoloxía e calidade de vida (PsiCAL), da Universidade de Valencia desenvolveu  o estudo “Análise da familia, como axente de promoción da saúde” cos proxenitores do alumnado de 6º de E.P e  primeiro ciclo da ESO (1º e 2º de secundaria) de  Ribeira.

O obxectivo principal do mesmo foi levar a cabo unha análise do sistema familiar, para identificar e coñecer mellor os factores de protección e de risco, que dende o mesmo, poden condicionar o inicio no consumo de substancias, especialmente do alcohol, e poder así centrar con posterioridade as intervencións, e anticiparnos á aparición do problema, sobre todo tentando evitar  que se produza a  idades tan temperás.

A determinación das franxas de idade para facer o mostreo veu determinada pola observación do entorno, os datos recollidos a través do traballo levado cabo pola entidade coa poboación xuvenil, e os datos do último informe Estudes 2020, do Plan Nacional de Drogas, que amosan que o alcohol segue sendo a substancia de maior consumo na adolescencia, e  que a primeira toma de contacto co mesmo dáse en torno ós catorce anos de media.

Para facer o estudo contactouse cos equipos directivos dos centros educativos do concello, explicouse o seu  propósito e pediuse a súa colaboración para contactar coas familias. Posteriormente, dende os mesmos, a través das plataformas que empregan para contactar cos proxenitores, achegáronlles os enlaces para cumprimentar os cuestionarios que o conforman.

A través do estudo fíxose unha avaliación das necesidades latentes no seo das familias, analizando as estratexias de intelixencia emocional que empregan, o funcionamento e comunicación no sistema familiar, as actitudes dos proxenitores ante o consumo de substancias en xeral, e do alcohol en particular.

Xogo limpo

10-09-2021

REGULACIÓN DA PUBLICIDADE DO XOGO E APOSTAS

Na madrugada do pasado 31 de agosto entraba en vigor a nova regulación da publicidade do xogo e apostas deportivas. Entre os cambios a destacar, salientar que a publicidade do xogo e apostas queda prohibida na televisión en calquera momento do día que non sexa de unha a cinco da madrugada.

Dixitalizacion

31-08-2021

DIXITALIZACIÓN ACELERADA EN TEMPOS DE COVID19

O COVID19 afectou á nosa forma de vida en case tódalas facetas, unha das máis notorias é a aceleración e intensificación dos procesos de dixitalización que xa estaban en marcha. Trátase, polo tanto, dun proceso que se acelerou como producto das necesidades impostas pola pandemia. Un dos aspectos máis destacables é o aumento do consumo de medios, sobre todo canales dixitais como a prensa, televisión multimedia e outras plataformas de comunicación que aumentaron co illamento ó que se viu forzada a maior parte da poboación como consecuencia do confinamento, para facer fronte ó brote inicial da pandemia.