ESTUDES 2021

20-12-2021

RESULTADOS DO ESTUDES 2021

A enquisa ESTUDES, que se realiza cos estudantes de 14 a 18 anos de toda España, amosa que as drogas consumidas por un maior porcentaxe de estudantes (nos últimos doce meses) son, en primeiro lugar  o alcohol (70,5%) e en segundo lugar o tabaco (30,7%) seguido do cannabis (22,2%)  e acadando os hipnosedantes sin receita o 7,2%.

O consumo de todas as drogas ilegais está máis extendido entre os rapaces que entre as rapazas, mentres que coas drogas de comercio lícito (alcohol, tabaco e hipnosedantes) ocorre o contrario, e consomen máis as rapazas. Por outra banda, a enquisa amosa un incremento do consumo problemático de cannabis entre aquela mocidade que consumiu a substancia no último ano. O 17,8% dos estudantes de 14 a 18 anos que consumiu cannabis no último ano presenta un posible consumo problemático, superando esta cifra ó 13,3% que se detectara no 2016.

Cartel día Mundial da SIDA

01-12-2021

DÍA MUNDIAL DA SIDA

Cada 1 de decembro celébrase o Día Mundial da SIDA, neste día incídese con máis insistencia na oportunidade de apoiar a  aquelas persoas involucradas na loita contra o VIH e para mellorar a compresión deste virus como un problema de saúde pública mundial.

O lema desta ano é: "Pon fin ás desigualdades. Pon fin á SIDA. Pon fin ás pandemias".

Día Mundial sen Alcohol

15-11-2021

DÍA MUNDIAL SEN ALCOHOL

A  Asociación Renacer  en colaboración co concello de Ribeira, con motivo da conmemoración o 15 de novembro, do Día Mundial Sen Alcohol, porá en marcha a campaña “Por 10 razóns”, de cara a sensibilizar á poboación en xeral, e á mocidade en particular, sobre as vantaxes de non consumir alcohol, intentando fomentar a responsabilidade individual e colectiva que todos temos como medio para previr e evitar o consumo abusivo que se fai desta substancia.

A campaña pretende facer fincapé en mensaxes concretas acerca dos beneficios que nos aportan o non consumir alcohol, en diferentes áreas das nosas vidas: a túa memoria e capacidade de aprender mellora, menos violencia, máis respecto, crearás relacións máis fortes cos amigos, familia e parella, haberá menos probabilidade de que probes outras substancias, terás sexo con sentido e consentido…

Para isto, deseñáronse diversos materiais que se distribuirán entre os centros de Saúde do concello e Hospital comarcal, asociacións e clubes deportivos e centros de ensino de secundaria dos concellos de Ribeira, Boiro e Porto do Son. Dándolle tamén difusión nas redes sociais da entidade.

Aprendendo a crecer

26-10-2021

APRENDENDO A CRECER

Coincidindo co curso escolar, a Asociación antidroga Renacer, vai desenvolver entre os meses de outubro do 2021 e xuño do 2022, o programa "Aprendendo a crecer: programa de entrenamento en habilidades para a vida e promoción da saúde" co alumnado dos catro cursos da ESO e Formación Básica, de tódolos centros educativos de Ribeira e Porto do Son.

O programa vai dar continuidade ó traballo levado  a cabo en ediccións anteriores e pretende fomentar o desenvolvemento das competencias persoais, emocionais e sociais co obxectivo de facer fronte a situacións potencialmente difíciles, dentro do ámbito escolar, familiar e social. A premisa de partida é que a mellora, na adolescencia, das competencias persoais e sociais pode retrasar, reducir e impedir o inicio de conductas de risco, como poden ser o consumo de substancias, abuso de pantallas.