Novas

Adicciones comportamentales

25-04-2022

INFORME SOBRE ADICCIÓNS COMPORTAMENTAIS

Dende o Plan Nacional Sobre Drogas estase dando resposta a necesidade de previr o mal uso e os problemas derivados do xogo con cartos, uso de videoxogos e uso compulsivo de internet. 

ESTUDES 2021

20-12-2021

RESULTADOS DO ESTUDES 2021

A enquisa ESTUDES, que se realiza cos estudantes de 14 a 18 anos de toda España, amosa que as drogas consumidas por un maior porcentaxe de estudantes (nos últimos doce meses) son, en primeiro lugar  o alcohol (70,5%) e en segundo lugar o tabaco (30,7%) seguido do cannabis (22,2%)  e acadando os hipnosedantes sin receita o 7,2%.

O consumo de todas as drogas ilegais está máis extendido entre os rapaces que entre as rapazas, mentres que coas drogas de comercio lícito (alcohol, tabaco e hipnosedantes) ocorre o contrario, e consomen máis as rapazas. Por outra banda, a enquisa amosa un incremento do consumo problemático de cannabis entre aquela mocidade que consumiu a substancia no último ano. O 17,8% dos estudantes de 14 a 18 anos que consumiu cannabis no último ano presenta un posible consumo problemático, superando esta cifra ó 13,3% que se detectara no 2016.

Aprendendo a crecer

26-10-2021

APRENDENDO A CRECER

Coincidindo co curso escolar, a Asociación antidroga Renacer, vai desenvolver entre os meses de outubro do 2021 e xuño do 2022, o programa "Aprendendo a crecer: programa de entrenamento en habilidades para a vida e promoción da saúde" co alumnado dos catro cursos da ESO e Formación Básica, de tódolos centros educativos de Ribeira e Porto do Son.

O programa vai dar continuidade ó traballo levado  a cabo en ediccións anteriores e pretende fomentar o desenvolvemento das competencias persoais, emocionais e sociais co obxectivo de facer fronte a situacións potencialmente difíciles, dentro do ámbito escolar, familiar e social. A premisa de partida é que a mellora, na adolescencia, das competencias persoais e sociais pode retrasar, reducir e impedir o inicio de conductas de risco, como poden ser o consumo de substancias, abuso de pantallas.

APRENDER  A SER

20-09-2021

APRENDER A SER: Programa de adestramento en habilidades emocionais

Dende Renacer vaise desenvolver, entre os meses de setembro de 2021 e xuño de 2022, o programa “Aprender a ser: Programa de adestramento en habilidades emocionais” co alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria de todos os centros educativos de Ribeira.

O proxecto estará cofinanciado pola consellería de Sanidade e  a obra social de CaixaBank. e ten como obxectivo potenciar o desenvolvemento emocional, preparando ós nenos/as para adquisición e asimilación de estratexias que lles permitan por unha parte, desenvolverse como individuos autónomos, críticos, capaces de manter boas relacións cos demais e desenvolver competencias emocionais (básicas para a vida e para aumentar o seu benestar persoal e social) e, por outra, acadar que o reforzo das características persoais actúe como factor preventivo de cara a posibles problemas cos que poidan atoparse.

Informe Europeo  sobre Drogas 2021-min

05-07-2021

Informe Europeo sobre Drogas 2021

O Informe Europeo sobre Drogas 2021 destaca que o mercado europeo das drogas demostra ser resistente á situación provocada pola COVID-19.

O Observatorio Europeo das Drogas e as Toxicomanías (EMCDDA) publicou no seu Informe Europeo sobre Drogas 2021 as tendencias e novidades, a última revisión anual da situación das drogas en Europa; basados en datos de 29 países  (27 pertencentes á UE, Turquía e Noruega); o informe ofrece novas perspectivas sobre as implicacións para a saúde e a seguridade do complexo problema das drogas en continua evolución, e dun mercado de drogas resistente á COVID -19. 

Aprender a ser

18-04-2021

POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA "APRENDER A SER"

Dende a Asociación Renacer imos poñer en marcha un programa dirixido ó último ciclo de Educación Primaria (5º e 6º). "Aprender a ser: programa de adestramento en habilidades de vida para educación primaria", ten como principal obxectivo potenciar o desenvolvemento emocional, capacitando ao alumnado con coñecementos e competencias emocionais que lles permitan afrontar a vida persoal e académica con éxito e aumentar o benestar a nivel de saúde e convivencia.

Día Internacional Contra o Tráfico

26-06-2020

Día Internacional da loita contra o Uso indebido e o Tráfico ilícito de drogas

O 26 de xuño conmemórase o Día Internacional da loita contra o uso indebido e o tráfico ilícito de drogas, unha data que pretende reforzar a acción e cooperación entre os países co fin de acadar unha sociedade libre de consumo de drogas.

O consumo e a distribucción de dorgas ilegais é unha problemática global, con graves repercusións na saúde e benestar das persoas. A nivel mundial a incrusión de drogas ilegais logrou traspasar fronteiras con niveis alarmantes, afectando a seguridade e desarrollo sostible das nacións. Dita loita persiste dende o ano 1.987, contando co apoio de Organizacións, Fundacións e Estados Membros.

Cada ano, a campaña da ONU céntrase nun tema concreto e este ano 2.020 o lema é :" Mejor conocimiento para una mejor atención", facendo referencia ao feito de que a loita contra as drogas sempre estivo rodeada de información errada, e isto supón un inconvinte para atallar as problemáticas que acarrean. Polo tanto, trátase de mellorar a comprensión do problema mundial para poder cooperar e avanzar na solución.

Aprendendo a crecer

15-10-2019

Aprendendo a crecer: Programa de adestramento en habilidades para a vida e promoción da saúde

A escola é o lugar onde se pasa unha importante parte dos primeiros anos da vida. Xunto coa familia, é o ámbito onde a persoa vai crecendo, tanto a nivel individual como social, adquirindo coñecementos e habilidades básicas para o seu desenvolvemento. Polo tanto, a escola é un escenario clave para realizar intervencións de promoción da saúde.

Por todo isto a Asociación Renacer pon en marcha o programa "Aprendendo a crecer: programa de adestramento en habilidades da vida e promoción da saúde", que supón unha continuidade do labor levado a cabo en cursos anteriores.