Novas

Móllate o xusto!

19-07-2021

MÓLLATE O XUSTO! Sempre chuvasqueiro

Dende a Asociación Renacer xunto coa Confraría da Dorna ponse en marcha, un ano máis, a campaña de prevención de enfermidades de transmisión sexual e embarazos non desexados baixo o lema: " Móllate o xusto! Sempre chuvasqueiro.

Informe Europeo  sobre Drogas 2021-min

05-07-2021

Informe Europeo sobre Drogas 2021

O Informe Europeo sobre Drogas 2021 destaca que o mercado europeo das drogas demostra ser resistente á situación provocada pola COVID-19.

O Observatorio Europeo das Drogas e as Toxicomanías (EMCDDA) publicou no seu Informe Europeo sobre Drogas 2021 as tendencias e novidades, a última revisión anual da situación das drogas en Europa; basados en datos de 29 países  (27 pertencentes á UE, Turquía e Noruega); o informe ofrece novas perspectivas sobre as implicacións para a saúde e a seguridade do complexo problema das drogas en continua evolución, e dun mercado de drogas resistente á COVID -19. 

Cartel día sen tabaco

31-05-2021

CAMPAÑA DÍA MUNDIAL SEN TABACO 2021

Como tódolos anos dende a Asociación Renacer sumámonos coa nosa campaña para conmemorar o Día Mundial sen Tabaco. Nesta ocasión elaboramos dous carteis distintos un dirixido á poboación xeral o cal se ditribuiu entre as distintas asociacións, centros de saúde, clubes deportivos do concello e o hospital do Barbanza e o outro entre tódolos centros escolares do concello de Ribeira.

Aprender a ser

18-04-2021

POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA "APRENDER A SER"

Dende a Asociación Renacer imos poñer en marcha un programa dirixido ó último ciclo de Educación Primaria (5º e 6º). "Aprender a ser: programa de adestramento en habilidades de vida para educación primaria", ten como principal obxectivo potenciar o desenvolvemento emocional, capacitando ao alumnado con coñecementos e competencias emocionais que lles permitan afrontar a vida persoal e académica con éxito e aumentar o benestar a nivel de saúde e convivencia.

Día Internacional Contra o Tráfico

26-06-2020

Día Internacional da loita contra o Uso indebido e o Tráfico ilícito de drogas

O 26 de xuño conmemórase o Día Internacional da loita contra o uso indebido e o tráfico ilícito de drogas, unha data que pretende reforzar a acción e cooperación entre os países co fin de acadar unha sociedade libre de consumo de drogas.

O consumo e a distribucción de dorgas ilegais é unha problemática global, con graves repercusións na saúde e benestar das persoas. A nivel mundial a incrusión de drogas ilegais logrou traspasar fronteiras con niveis alarmantes, afectando a seguridade e desarrollo sostible das nacións. Dita loita persiste dende o ano 1.987, contando co apoio de Organizacións, Fundacións e Estados Membros.

Cada ano, a campaña da ONU céntrase nun tema concreto e este ano 2.020 o lema é :" Mejor conocimiento para una mejor atención", facendo referencia ao feito de que a loita contra as drogas sempre estivo rodeada de información errada, e isto supón un inconvinte para atallar as problemáticas que acarrean. Polo tanto, trátase de mellorar a comprensión do problema mundial para poder cooperar e avanzar na solución.

Aprendendo a crecer

15-10-2019

Aprendendo a crecer: Programa de adestramento en habilidades para a vida e promoción da saúde

A escola é o lugar onde se pasa unha importante parte dos primeiros anos da vida. Xunto coa familia, é o ámbito onde a persoa vai crecendo, tanto a nivel individual como social, adquirindo coñecementos e habilidades básicas para o seu desenvolvemento. Polo tanto, a escola é un escenario clave para realizar intervencións de promoción da saúde.

Por todo isto a Asociación Renacer pon en marcha o programa "Aprendendo a crecer: programa de adestramento en habilidades da vida e promoción da saúde", que supón unha continuidade do labor levado a cabo en cursos anteriores.

Cartel WEB

05-06-2019

" Menores: dos videoxogos ás apostas deportivas"

Na actualidade é evidente a preocupación social que está a suscitar o xogo e as apostas deportivas entre os/as menores de idade, unha práctica que vai en aumento e que cando xa comeza na etapa da adolescencia a probabilidade de que se converta nunha ludopatía na vida adulta multiplícase por catro.

Elixas o que elixas, SEN drogas

25-06-2021

FALEMOS DE DROGAS, A INFORMACIÓN SALVA VIDAS

Como tódolos anos, dende o 1987, conmemórase o Día Internacional contra o Tráfico Ilícito e Abuso de drogas. Neste 26 de xuño; o obxectivo é crear unha conciencia sobre o problema que representan para a sociedade as drogas ilícitas. Elixindo para a ocasión o lema  seguinte " Hablemos de Drogas: la información salva vidas", combatindo deste xeito a desinformación posto que é fundamental coñecer os riscos que ten para a saúde buscar tódalas solucións posibles para abordar este problema mundial das drogas; dende a prevención, o tratamento e unha atención integral fundamentadas nas probas e o coidado das persoas con adicción ás drogas.

Ademais, a campaña nesta ocasión quere amosar os datos clave que proveñen do Informe Mundial sobre as Drogas da Oficina das Nacións Unidas contra a Droga e o Delito ( UNODC). Deste xeito, con feitos baseados na ciencia e en solucións prácticas poderase ter unha visión clara e obxectiva deste problema de saúde mundial. O informe preséntase en seis folletos que ofrecen unha gran cantidade  de información e unha análise para axudar á comunidade internacional a implementar recomendacións operativas sobre unha serie de compromisos asumidos polos Estados Membros.

Medos e COVID

01-06-2021

FOBIAS E MEDOS: COMO INFLÚE NELAS O COVID

Un dos efectos da crise socio sanitaria provocada polo COVID é o impacto que tivo e segue a ter sobre a saúde mental da poboación. Os cadros de ansiedade e depresión son os máis prevalentes xunto coas fobias que tamen experimentaron un aumento importante. De feito, unha de cada cinco persoas  en España tivo sentimentos de desesperanza e tristeza durante  moitos días neste ano da pandemia, e máis da metade senten cansancio extremo e pouca enerxía, según datos das últimas enquisas do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) publicados a principios de marzo; datos semellantes aos que presenta o Consello xeral da Psicoloxía de España, os cales poñen de manifesto que un de cada catro habitantes españois presentan síntomas relacionados coa depresión grave ou moderada.

Día Mundial sen Tabaco

28-05-2021

AS PERSOAS QUE O DEIXAN GAÑAN SAÚDE

O tabaco causa 8 millóns de mortes cada ano, a evidencia científica publicada ó longo deste ano amosa que as persoas fumadoras teñen unha maior probabilidade de desenvolver enfermidades severas con COVID-19, probabilidade moito máis alta ca aquelas persoas que non son fumadoras.

A poboación de fumadores ten un maior risco de contraer coronavirus porque levan a miúdo as mans á boca e, posteriormente, se chegan a adquirila infección corren maiores riscos de presentar casos graves de COVID-19,  porque a súa función pulmonar está afectada; a función pulmonar vese afectada co hábito de fumar porque as persoas fumadoras presentan reduccións que varían entre un 2%- 16% nos indicadores espirométricos, as cales suxiren unha afectación temperá da capacidade dos pulmóns para movilizar o aire polas vías aéreas.