Videoxogos

Videoxogos

Os videoxogos utilizados dun xeito intelixente poden servir non só como ferramenta lúdica senón tamén educativa. Moitas son as vantaxes pero non hai que esquecer que o uso indebido dos videoxogos pode funcionar como lastre no desenvolvemento persoal e intelectual dos/as menores.

Vantaxes

Os videoxogos permiten desenvolver diversas habilidades: aumentan a autoestima, promoven a superación e brindan a oportunidade de expresar sentimentos e emocións. Non todos os videoxogos son iguais e atopamos diferentes formas de clasificalos, dependendo do contido ofertado. Dependendo do tipo (de acción e plataforma, aventuras, deportivos, de estratexia ou simulación) estimulan a atención e observación, a capacidade espacial e temporal, a creatividade e imaxinación, a memoria, a concentración e o razoamento lóxico e estratéxico entre outros.

Como pode verse, son múltiples as vantaxes que nos poden ofrecer os videoxogos, claro iso si, non hai que esquecer o uso intelixente e dosificado dos mesmos, sen deixar de lado outras actividades ao aire libre que promovan a socialización en beneficio do propio/a menor.

Desvantaxes

Os videoxogos poden ser moi beneficiosos si non se abusa do seu uso. Por iso, hai que procurar ser consciente do tempo que se pasa xogando á consola. Unha pasividade excesiva (como no caso do resto das TICS) pode afectar negativamente á saúde e ao proceso de integración na sociedade, polo que é importante practicar actividades grupais ao aire libre como complemento aos beneficios que poden ofrecernos as TICS.

É importante coñecer o mercado dos videoxogos e saber que si se adquiren os non orientados a menores, estes poden conter elevadas doses de violencia, escenas sexuais, discriminación e escenas nas que non se respecta os dereitos das persoas.

A compra de videoxogos piratas ou a súa descarga ilegal, máis aló das súas implicacións legais, pode supoñer un risco á hora de garantir a correcta clasificación do produto e a adecuación real dos contidos.

Orientacións para un uso responsable

Coñece as normas PEGI para elixir os xogos que che gustan, tendo en conta que se axusten aos teus intereses e nivel evolutivo. Debes ter sempre en conta a clasificación por idades e a descrición de contidos que obrigatoriamente ten que aparecer en todas as carátulas, segundo o código PEGI. Na páxina www.pegi.info. poderás atopar a información que se corresponde co videoxogo en caso de non dispoñer da carátula orixinal.

O código PEGI ofrece dous tipos de información: idade recomendada e contidos do xogo. Con respecto a idade, é posible clasificar un xogo dentro de cinco categorías (3, 7, 12, 16 e 18) que indican os anos a partir dous cales o xogo se considera adecuado.

  • PEGI 3: Ou contido dos xogos é apto para todos os grupos de idades. Acéptase certo grado de violencia dentro dun contexto cómico, como as típicas dúas debuxos animados.
  • PEGI 7: Xogos que conteñen escenas ou sons que poden asustar. Permítense escenas de espido parcial, pero nunca nun contexto sexual.
  • PEGI 12: Videoxogos que mostran violencia dunha natureza cara a personaxes de aspecto humano ou cara a animais recoñecibles. Tamén os videoxogos que mostren espidos de natureza algo máis gráfica. A linguaxe soez debe ser suave e non debe conter palabrotas sexuais.
  • PEGI 16: Nestes videoxogos a representación da violencia (ou actividade sexual) alcanza un nivel similar ou que caberá esperar na vida real. Pode incluír linguaxe máis soez, contidos relacionados co consumo de drogas e a representación de actividades delitivas.
  • PEGI 18: A clasificación de adulto aplícase cando o nivel de violencia alcanza un grado tan alto que representa violencia brutal, que pode ser moi subxetiva pero que, polo xeral, produce repugnancia no espectador/a.