Contacto

Situación

Mapa de situación

Asociación Antidroga Renacer

c/ Agustín Fernández Oujo, 15A-Entrechán
15960, Riveira, A Coruña

Tel. 981 874086

GPS: 42.55865, -8.99405

Formulario de contacto

* Campos obrigatorio

Segundo a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Renacer infórmao de que os datos persoais que proporcione serán incorporados a un ficheiro, do cal é titular e cuxa finalidade é manter relacións comerciais ou contractuais coa asociación, tratamento que autoriza. Renacer recoñécelle a posibilidade de exercitar de forma gratuíta os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito dirixido ó Responsable de Seguridade que poderá ser presentado directamente no domicilio da asociación ou remitido por correo certificado a Asociación Antidroga Renacer, rúa Agustín Fernández Oujo, 15A Entrechán, 15960, Riveira, A Coruña. Así mesmo o interesado autoriza a Renacer para que os seus datos sexan utilizados co obxecto de realizarlle comunicacións informativas, comerciais e de promoción da asociación que poderán realizarse por calquera medio, incluído o correo electrónico.