Videoxogos

Videoxogos

Os videoxogos non supoñen un risco para os nosos fillos/as en sí mesmos, este depende do seu contido e do uso que fagan deles. O lecer dos nosos fillos/as caracterízase por ser cada vez máis tecnolóxico, máis pasivo e individual. Os videoxogos son divertidos e estimulantes para eles/as, pero por divertidos que sexan, resulta pouco recomendable que esta actividade monopolice o tempo libre e de lecer dos nosos fillos/as. É un risco que debemos evitar. O tempo libre é unha oportunidade de aprendizaxe vital que potencia o adecuado desenvolvemento dos/das adolescentes. Unha boa xestión do mesmo debe incluír actividades diversas: deportes, actividades na natureza, actividades familiares, con amigos/as, eventos culturais, etc. Por iso xogar a videoxogos é unha boa forma de investir o tempo libre, a condición de que non sexa a única.

O exceso de tempo dedicado a videoxogos carrexará problemas de diversa índole, desde dolencias físicas como dores de costas e molestias nos ollos, a problemas no rendemento escolar, perda de amigos/as ou problemas familiares. Si os videoxogos acaparan o tempo destinado a outras responsabilidades ou actividades, outros problemas aparecerán a curto ou medio prazo.

Pero os riscos no uso de videoxogos non só se derivan dun exceso de tempo, senón tamén dunha inadecuada selección de contidos. Cando non se fai unha selección rigorosa e responsable dos contidos pode suceder que o/a menor estea exposto/a aos que non lle corresponden, como violencia ou sexo. Por outra banda, algúns estudos revelan que os videoxogos de contido violento poden xerar violencia, ata o punto de que determinados sucesos están asociados ao seu uso. O videoxogo é para o/a menor nunha fonte de aprendizaxe máis, polo que a exposición reiterada a contidos violentos pode ter como consecuencia que o/a menor adquira este patrón de resolución de conflitos.

Orientacións para educar ós fillos/as nun uso responsable

Coñece as normas PEGI para elixir xunto aos teus fillos/as os xogos que lles gustan, tendo en conta que se axusten aos seus intereses e nivel evolutivo. Debes ter sempre en conta a clasificación por idades e a descrición de contidos que obligatoriamente ten que aparecer en todas as carátulas, segundo o código PEGI. Na páxina www.pegi.info.é poderás atopar a información que se corresponde co videoxogo en caso de non dispoñer da carátula orixinal.

O código PEGI ofrece dous tipos de información: idade recomendada e contidos do xogo. Con respecto a idade, é posible clasificar un xogo dentro de cinco categorías (3, 7, 12, 16 e 18) que indican os anos a partir dous cales o xogo se considera adecuado.

PEGI 3: Ou contido dos xogos é apto para todos os grupos de idades. Acéptase certo grado de violencia dentro dun contexto cómico, como as típicas dúas debuxos animados.

PEGI 7: Xogos que conteñen escenas ou sons que poden asustar. Permitense escenas de espido parcial, pero nunca nun contexto sexual.

PEGI 12: Videoxogos que mostran violencia dunha natureza cara a personaxes de aspecto humano ou cara a animais reconocibles. Tamén vos videoxogos que mostren espidos de natureza algo máis gráfica. A linguaxe soez debe ser suave e non debe conter palabrotas sexuais.

PEGI 16: Nestes videoxogos a representación dá violencia (ou actividade sexual) alcanza un nivel simialr ou que caberá esperar na vida real. Pode incluír linguaxe máis soez, contidos relacionados co consumo de drogas e a representación de actividades delitivass.

PEGI 18: A clasificación de adulto aplícase cando o nivel de violencia alcanza un grado tan alto que representa violencia brutal, que pode ser moi subjetiva pero que, polo xeral, produce repugnancia no espectador/a.

As videoconsolas de nova xeración incorporan a posibilidade de programar controis parentales, bloqueando a lectura daqueles xogos que consideremos inapropiados.

  • Mostra interese polos videoxogos dos teus fillos/as. Xoga algunha vez con eles/as; é o mellor xeito de entender que función teñen para os xogadores/as. Isto axudarache a comprender mellor os seus factores de atracción, a valorar os seus aspectos positivos e negativos, manter criterios adecuados á hora de compralos e, en definitiva, mellorar a comunicación na contorna familiar.
  • Ensina aos teus fillos/as a controlar o tempo que dedican a esta actividade. Os videoxogos están deseñados para que canto máis tempo pase máis interesante póñase o xogo. Por iso, ao/a adolescente resúltalle difícil decidir en que momento apagar a consola, posto que en canto conseguiu un obxectivo aparece o seguinte. En consecuencia, dedican máis tempo do que teñen ou deben a xogar. Ensínalles a decidir o tempo que van xogar e a utilizar algún sistema de aviso (as consolas máis modernas indican o tempo que leva xogando) para poñer fin ao xogo. Anímaos a que, ademais de xogar, fagan outras actividades que tamén son divertidas. É importante que compartan o seu tempo de lecer cos amigos/as e que diversifiquen as súas actividades. O bo uso do tempo libre é un potentísimo factor de protección fronte ás adiccións.
  • Non é recomendable utilizar as videoconsolas como recompensa ou castigo, xa que se lles outorga máis valor do que teñen.
  • Ensínalles a xogar de forma sa para evitar problemas físicos. Aprender a xogar de forma adecuada e só o tempo preciso evitará, entre outras cousas, problemas físicos, como que os teus fillos/as padezan dores de costas por adoptar malas posturas, problemas de visión por estar demasiado preto da pantalla ou xogar coa habitación ás escuras, ou dores musculares pola excesiva tensión nas mans.
  • Si observas que o teu fillo/a estase poñendo nervioso ou agresivo cun xogo debes facerlle parar. Fai que descanse realizando outra actividade; é preferible que non xogue ou que renove o xogo máis tarde e máis tranquilo.
  • Ten en conta os riscos ante descoñecidos/as. Xogar online ten dúas posibilidades: unha é competir por unha clasificación con outros/as xogadores/as conectados (este tipo de xogos non conlleva ningún risco engadido), outra é establecer conversación con outros xogadores/as. Neste caso, o noso fillo/a está falando con descoñecidos/as, polo tanto hai que explicarlle o risco ao que se expón.
  • Activa os controis parentales das videoconsolas de última xeneración. As principais consolas de videoxogos --Xbox 360, Wii e PS3-- teñen a opción de conectarse a Internet para adquirir novos xogos, chatear ou falar con usuarios/as de todo o mundo e nalgúns casos, navegar abiertamente pola rede. Este tipo de consolas inclúe a opción de activar un control parental para protexer aos usuarios/as non soamente do contido en liña, senón de conversacións con descoñecidos e de xogos con contido inapropiado.