Novas tecnoloxías

Novas tecnoloxías

Internet ofrece posibilidades infinitas en múltiples áreas: permite o acceso a unha gran cantidade de información: a millóns de páxinas web de contido diverso e cuxa dirección está precedida por tres uves dobres ou a calquera dato a través de buscadores como Google, onde basta teclear a palabra ou palabras relacionadas co contido que queremos atopar para ter ao instante os resultados da nosa procura. Por outra banda, xa que as páxinas web están vinculadas entre si, a partir dunha accedemos a outra que a súa vez condúcenos a outra, nun proceso prácticamente infinito.

Outra das prestaciones da rede é a comunicación, que pode realizarse de múltiples formas. Unha das máis estendidas é o uso do correo electrónico. É unha forma rápida e sinxela de enviar e recibir información, con aplicacións e portais que permiten achegar arquivos de datos.

Así mesmo, outra forma de comunicación moi estendida, especialmente entre os/as menores, é a conversación en tempo real desde chats ou lugares de diálogo, entre eles Messenger e outro foros de conversación, que permiten a comunicación instantánea con múltiples contactos.

Algúns destes foros son temáticos e neles debátense temas de interese común: libros, motos, música, etc. Neles a comunicación pode ser aínda máis directa si se utilízan cámaras ou webcam que nos permiten ver ao noso interlocutor/a en tempo real, a calquer distancia ou en calquer país.

O uso de Internet con fins lúdicos é moi variado e as descárgas de material audiovisual son cada vez máis frecuentes; para iso empréganse programas de intercambio de arquivos, chamados P2P, a través dos cales pódense descargar películas, xogos, música ou outros materiais de forma rápida e gratuita. Xunto a eles, son moi populares outros programas que permiten dispoñer de arquivos sen descargalos previamente, por exemplo YouTube. Os/as menores visitan con moita frecuencia este tipo de servizos, tanto para consultar como para “subir” (compartir) material.

Para rematar, hai que mencionar outra gran forma de entretenimiento a través de Internet: os xogos masivos para multixogador online. Neles cada xogador/a crea un personaxe ou avatar que lle representa e que se move polo xogo, interactuando con outros xogadores/as ata adquirir a experiencia necesaria que lle permita avanzar a outro nivel e intervir no que ocorre. O xogo é independente do xogador/a, xa que segue funcionando aínda que este non estea conectado, o que empuxa ao usuario/a a conectarse con frecuencia para saber que ocorreu na súa ausencia no mundo virtual.

Entre os últimos desenvolvementos de Internet inclúense as chamadas redes sociais, creadas para fomentar as relacións persoais a través da rede. Ofrecen un espazo no que as persoas rexistradas poden comunicarse, compartir opinións ou experiencias e, en suma, interactuar. Como nos foros, nas redes tamén hai grupos de usuarios/as en torno a un interese ou afección común, onde atopan un espazo para o diálogo, a aprendizaxe ou o intercambio de ideas.

A través das redes sociais compártese todo tipo de información, fotos, opinións, iniciativas, protestas, etc. O seu obxectivo está a cabalo entre a comunicación e o puro entretenimiento, ata, en opinión dalgúns, do exhibicionismo do que ata agora só se mostraba na esfera privada.