Desexo e Pracer

Desexo e Pracer

O Desexo

É unha emoción, un impulso, unha forza que nos MOVE Ó ENCONTRO íntimo con outras persoas. Motívanos a relacionarnos, a compartir intimidade, a manter relacións afectivas e sexuais, a gozar e pasárnolo ben, a sentir pracer... Xunto coa atracción e o namoramento, forman o que se coñece como sentimentos sexuais, sentimentos que constitúen un magnífico patrimonio da sexualidade humana e que regularán esta durante toda a nosa vida.

O desexo é PERSOAL, e cada persoa víveo de diferente maneira.

É un sentimento normal e saudable. Pódese vivir con maior ou menor intensidade, pode ocupar un lugar máis ou menos importante na nosa vida. Podemos decidir satisfacelo a través de diversas condutas sexuais con outras persoas ou de maneira autoerótica, ou tamén aprazalo. O que non podemos é anulalo ou facer que desapareza. O importante é que non sexa causa de malestar e que podamos vivilo e expresalo con respecto, liberdade e naturalidade.

Podemos sentir desexo ó ver a alguén, ó estar en contacto con outra persoa, ó imaxinar, ó lembrar... e tamén pode aparecer de súpeto, porque o noso corpo reacciona ante un estímulo calquera, e na adolescencia isto é frecuente. Hai moitas persoas, situacións... que poden resultarnos desexables.

Cando desexamos podemos chegar a sentirnos plenos/as de enerxía e excitación. Os nosos corpos reaccionan: cambia a respiración, o pulso, pode aumentar o tamaño dos peitos e os xenitais, pode haber erección nas mamas, o clítoris, o pene, lubricación na vaxina... xorden pensamentos e a imaxinación recréase... desexamos.

O desexo sexual ten unha FUNCIÓN moi importante que é a impulsarnos a achegarnos a outras persoas, facilitando dúas cousas fundamentais na vida:

  • A procura da satisfacción das de necesidades afectivas e sexuais comunicación, contacto corporal, proximidade e intimidade, afecto, amor, tenrura, pracer... Necesidades que experimentamos todas as persoas , e que son necesidades tan básicas e fundamentais como o son comer ou durmir.
  • A posibilidade de ter fillos e fillas , SI QUEREMOS. Importante é lembrar que esta é unha das moitas posibilidades que nos ofrece o manter relacións afectivo-sexuais e que, como todas elas, O desexo sexual xoga un papel importante na supervivencia dos seres humanos como especie.

O DESEXO SEXUAL XORDE e especifícase durante o desenvolvemento sexual que dá comezo COA PUBERDADE.

Os sentimentos sexuais

O desexo: "É un estado interno que mediatiza a existencia humana e impúlsanos á procura de contacto e a interacción sexual". Este sentimento ten unha forte raíz biolóxica (polo que na adolescencia co aumento e cambios hormonais vívese moi intensamente), pero o como se vive (pódese controlar, orientar, dar distintos significados...) e de que maneira se satisfai (poden levarnos a buscar satisfacción sexual ou non, a desexar abrazar e ser abrazado e acariñado, a ter fantasías, desexo de realizar determinadas condutas sexuais...) depende de moitos factores de tipo persoal, relacional e cultural.

A atracción: Implica desexo, pero diríxese concretamente cara a unhas persoas determinadas. É cando ao desexo sexual pónselle cara.

O namoramento: Leva desexo e atracción. Fai que a persoa da que nos namoramos pareza insubstituíble. É exclusiva, única, no sentido de que «só esa persoa» pode satisfacernos. O namoramento produce un estado de fascinación que nos impulsa a entregarnos e a desexar intensamente que o sentimento sexa correspondido. Todo xira ao redor desa persoa: fantasiamos, interesámonos por ela, damos o mellor de nós...

A vivencia do desexo sexual é unha EXPERIENCIA FASCINANTE e SUBXECTIVA. Nesta aventura de relacionarnos, é fundamental facelo cunha ética das relacións, que teña como ingredientes a comunicación, a sinceridade, o respecto, a liberdade...

A influencia da cultura

A nosa vivencia do desexo sexual vese mediatizada polas MENSAXES CULTURAIS:

A sociedade lánzanos constantemente mensaxes sobre como debemos ser, actuar, expresarnos, vestirnos.. mesmo sobre que e a quen debemos desexar e como debemos facelo. Así, tanto as mensaxes sociais como as experiencias vitais ,van influíndo na maneira en que interpretamos, valoramos e vivimos o desexo.

As mensaxes que nos chegan a mozos e mozas, sobre o desexo sexual son diferentes (valorándose positivamente que os mozos desexen e móstreno e negativamente que as mozas desexen e móstreno abertamente). Isto fai que mozos e mozas interpretemos, valoremos e vivamos de maneira diferente o desexo sexual.

Sabemos que o que fai que cada persoa desexe a outra, é algo moi persoal e que, ademais, pode cambiar ao longo da nosa vida, do mesmo xeito que imos cambiando as persoas. Así, é habitual que situacións ou persoas que nun momento espertan o noso desexo, deixen de facelo, outras que non o facían, de súpeto, resúltennos moi desexables... e unha chea de posibilidades máis. Cada persoa ten dereito a sentir, vivir e expresar o seu desexo sexual con respecto e en liberdade, e é responsabilidade de todas as persoas facer que isto sexa posible.

O Pracer

"Oín que se tocan o punto X, é onde máis gozas, ¿é verdade?"

"Que fago para dar gusto?"

"¿é normal que non teña un orgasmo cada vez que o fago?"

"¿da máis pracer un pene grande?"

"¿ós mozos gústanlles os peitos grandes?..."

Son moitas as preguntas que mozos e mozas fanse ao redor das relacións afectivo-sexuais e á vivencia do pracer, e é lóxico:

Por unha banda, porque o pracer é unha das experiencias máis marabillosas e gratificantes que forman parte da vida.

Por outro, porque na nosa cultura existen discursos moi contraditorios ao redor da vivencia do pracer: por unha banda parece que todo o mundo sabe que é, e que é algo moi importante, e por outro, parece que non está ben visto falar abertamente sobre o pracer. Se preguntas sentes incomodidade, sénteste culpable, frivolízase... e sobre todo, non se proporciona información correcta, nin se fala de maneira natural sobre el.

¿Que é o pracer sexual?

Pensa en algo que che encanta facer, que che resulta moi gratificante... ¿telo?, ¿é algo que che dá pracer, alegría, satisfacción? Pensa en que fai que che encante facer iso, en como che fai sentir, se o compartes con alguén ou é algo que gozas en soidade, cada canto o fas... Son moitos os ingredientes que nos fan gozar das cousas que nos gustan. O mesmo sucede co pracer sexual.

Cando falamos do pracer sexual referímonos a sensacións de GOCE, GUSTO, SATISFACCIÓN que podemos experimentar NUNHA RELACIÓN AFECTIVO-SEXUAL: o pracer de ter relacións sexuais coa persoa que nos gusta, de imaxinar, fantasiar, de sentirnos queridos e queridas, desexados e desexadas, o pracer de bicar, mimar, cheirar, oír...

¿Que nos dá pracer?

EXISTEN INFINITAS situacións, experiencias, obxectos, estímulos, persoas que poden resultarnos pracenteiros. Algunhas son bastante comúns e están influenciadas pola cultura, as mensaxes sociais, os medios de comunicación, pero no fondo, o que nos resulta pracenteiro é unha experiencia única e persoal: bailar pegadiños, unha caricia máis suave ou máis intensa, o coito vaxinal ou anal, unhas mans cálidas, o cheiro a colonia ou o cheiro corporal recentemente duchado, o sabor salgado, o chocolate, unha canción ou outra, un xesto, unha masaxe nas pernas, os bicos, ver ou sentir o que me gusta, un recordo, acariñar unha zona ou outra do corpo, masturbar, o sexo oral...e infinidade de posibilidades máis.

Aquilo que nos resulta pracenteiro, que esperta o noso desexo, chéganos a través dos sentidos (a vista, o gusto, o olfacto, o oído e o tacto) e é interpretado polo noso cerebro. Por exemplo: cada persoa pode gozar de distintas formas das caricias; hai moitas maneiras de tocar e ser tocados e tocadas, e con diferentes intencións: un abrazo de agarimo, unha palmada de ánimo, tocar o corpo para dar unha masaxe relaxante, tocar os xenitais para chegar ó orgasmo...

Para o pracer non hai receitas, e moitas veces non é tanto o que senón o como, con quen... en realidade hai tantas maneiras de dar e recibir pracer como persoas existen.

Algunhas ideas para ter vivencias pracenteiras

AUTOESTIMA: Querernos a nós mesmos/as e ó noso corpo. Non basearnos nos modelos de beleza impostos, entender que o noso corpo é belo, todos os corpos o son, porque nos permiten transmitir, compartir e gozar de moitas sensacións pracenteiras. Por iso convidámosche a coidalo e a consentilo. Manter o noso corpo saudable fainos sentir mellor connosco.

ÉTICA RELACIONAL: Unha boa comunicación, a sinceridade, o respecto, a confianza... son potenciadores do pracer. Cando sentimos atención e seguridade podemos centrarnos na vivencia sexual e afectiva e dar renda solta á nosa imaxinación. Preocuparnos polo noso propio pracer á vez que sentimos implicados/as no pracer do outro/a.

SEGURIDADE: Ter condutas sexuais saudables, facer o que nos gusta pero sen riscos tamén contribúe a que poidamos despreocuparnos das posibles consecuencias negativas e centrarnos no goce...

COMUNICACIÓN: Como non todas as persoas somos iguais e ademais imos cambiando, a comunicación dos desexos, os gustos e as preferencias, é fundamental para que podamos gozar das nosas relacións afectivo-sexuais.

COÑECER O NOSO CORPO: Coñecer o que nos gusta e o que non, mostrar apertura para experimentar, probar... respectando en todo momento as decisións da outra persoa. É importante que as persoas nos sintamos contentos/as e a gusto co noso corpo, pois é o vehículo a través do cal expresamos, damos e recibimos, comunicamos... O que fai un corpo fermoso é a súa capacidade para transmitir e sentir.

Existen zonas do corpo que son moi sensibles sexualmente, con moitas terminacións nerviosas e que poden producir sensacións moi pracenteiras, é o que chamamos as zonas eróxenas. Pero se preguntásemos a cada persoa e fósemos sumando o que cada unha nos di veriamos que todo o corpo pode ser un punto X ou unha zona eróxena: cabeza, orellas, xenitais, costas, pernas, ventre, peito... é cuestión de gustos, momentos, experiencias... a imaxinación e as fantasías sexuais.

Unha práctica sexual: o autoerotismo

A masturbación (o autoerotismo, a autoestimulación) é unha práctica sexual normal e saudable en calquera idade e, para moitas persoas novas , adoita ser unha das principais maneiras de empezar a experimentar, a descubrir sensacións pracenteiras, a satisfacer o desexo sexual...

Como todas as persoas non somos iguais, a masturbación é unha conduta sexual que para moitas pode ser agradable, pracenteira e satisfactoria, mentres que para outro non. Novamente, o importante é que cada persoa senta libre para elixir e experimentar ou non.

A masturbación, pode ser un excelente recurso para satisfacer o desexo aliviar a tensión sexual, proporcionarnos pracer , axudarnos a coñecer o noso corpo e as súas respostas, os nosos gustos e, se a vivimos positivamente, favorece a autoestima e os valores persoais e , ademais de ser unha maneira de querernos e gozar con vos mesmos/as.

Tamén é unha práctica sexual que podemos compartir con outras persoas se nos apetece.