Descargas

Drogas

Análise da mocidade de Riveira

Estudo sobre as actitudes, intencións e consumo de drogas no alumnado de 2º, 4º da ESO e Ciclos Medios de Riveira. Ed. Asociación Renacer.

Programa de Prevención do Consumo de Drogas na Escola. Materiais didácticos para ensinaza post-obrigatoria

Materias didácticos para a prevención do consumo de drogas no eido educativo de ensinanza post-obrigatoria. Guía metodolóxica con presentacións curriculares, contidos, metodoloxía, pautas para a aplicación e fichas para o alumnado. As unidades didácticas agrupanse nas seguintes asignaturas: lingua e literatura galega, lingua e literatura castelá, lingua inglesa, filosofía, historia de España, historia do mundo contempóraneo, matemáticas aplicadas a ciencias sociais, química, bioloxía e xeoloxía e música.