Que pasa si no me masturbo? (Hombres)

A masturbación é unha actividade sexual normal, común entre homes e mulleres de todas as idades, e xoga un papel clave no desenvolvemento sexual saudable das persoas. Faise por moitos motivos: pracer, desfrute, diversión e liberación de tensión. Algunhas persoas mastúrbanse soas, e outras fano coa súa parella ou outra persoa.

Cando os homes non teñen sexo ou non se masturban, pola noite, poden ter polucións nocturnas, un mecanismo fisiolóxico que libera os xenitais dunha excesiva acumulación de líquido seminal.

27-07-2018