O 72,7% das mulleres españolas en idade fértil utiliza algún método anticonceptivo

Parella bicándose

29/09/2014

"O 24,80% das mulleres non utiliza ningunha protección na súa primeira relación sexual", segundo reflicte a enquisa publicada pola Sociedade Española de Contracepción e a Fundación Española de Contracepción. Con todo, o uso dalgún método anticonceptivo nesta primeira relación sexual vaise facendo cada vez máis frecuente. Por exemplo, entre as mulleres de 45 a 49 anos, o uso de método anticonceptivo nesta primeira relación sitúase no 57,7%. Esta práctica vaise incrementando nas sucesivas xeracións. "As mulleres que non utilizan métodos na súa primeira relación sexual teñen máis risco de ter un futuro embarazo", comentou o presidente da Fundación Española de Contracepción.

Doutra banda e atendendo á idade de inicio do comezo das relacións, a cifra diminuíu considerablemente. Actualmente, os mozos/as empezan a súa primeira relación como media de idade aos 16 anos. Mentres que as mulleres que agora teñen 45 anos, empezábanas, de media, aos 20 anos. É dicir, "as nais comezaron as súas relacións sexuais aos 20 anos, as súas fillas aos 16", sinalou González Navarro, presidente da Fundación Española de Contracepción-

En canto á utilización de anticonceptivos, nesas primeiras relacións, o preservativo segue sendo o primeiro método máis utilizado por parte das mulleres, cun 92,9%. Uso que mesmo se ampliou, ao pasar de producirse no 84% das mulleres de 45 a 49 anos ao 96,1% no caso das españolas máis novas. Pola súa banda, entre as mulleres con menos nivel de estudos e nas de maior idade elévase o uso da pílula como método utilizado por primeira vez.

Elección de anticonceptivos

O 72,7% das mulleres españolas en idade fértil utiliza algún método anticonceptivo. Pola contra, o 27,3% non utiliza ningún, aínda que debe terse en conta que nesta porcentaxe inclúense aquelas mulleres que non manteñen relacións sexuais.

É aos 20 anos cando as mulleres empezan a utilizar de forma planificada algún método. Idade que ha ir descendendo co tempo, pois as mulleres que agora teñen entre 45 e 49 anos, comezaron a utilizar preservativos de forma planificada aos 22,66 anos.

O preservativo (31,3%) é o método principal utilizado actualmente, en todos os rangos de idade, aínda que o seu uso diminúe segundo vanse cumprindo anos. O uso do preservativo representa, por tanto, o 42% entre aquelas mulleres que utilizan algún, seguido da pílula (16,2%).

Deste xeito, o preservativo adóitano levar por se os necesitan o 68,9% das mulleres e non o levan o 30,9%. Utilízano sempre o 74,9% e ás veces non o 24,8%. As razóns polas cales non o usan sempre son: relacións imprevistas ou porque non o levan (33,3%), non está en días fértiles (24,9%), por non interromper a relación para que a súa parella póñallo (17,4%), estado de euforia por consumo de alcol ou drogas (8,8%), ou ben se a súa parella non o quere utilizar (7,4%).

Ademais do preservativo e a pílula, outros métodos utilizados pola poboación feminina son: "a vasectomía da parella (7,2%), ligadura de trompas (5,5%), DIU de cobre (3,6%), anel vaxinal (3,2), DIU hormonal (2,5%) ou o parche (1,3%)".

Para seguir traballando na saúde sexual e reprodutiva é moi importante, sobre todo para esas primeiras relacións sexuais, que se traballe nunha boa educación sexual e de calidade, mantén o doutor González Navarro. Tanto nos fogares como nos colexios. Tal como apunta un dos puntos da actual Lei, medidas no ámbito educativo. Tamén sinalan a importancia da incorporación da formación en saúde sexual e reprodutiva ao sistema educativo que permita a adquisición de valores de igualdade, corresponsabilidade entre os sexos e o recoñecemento da diversidade sexual.

Fonte: El Mundo Salud