Enquisa sobre Uso de Drogas en Ensinos Secundarios en España (2018-2019)

Estudes

21/11/2019

Presentouse a XIII edición da Enquisa sobre Uso de Drogas en Ensinos Secundarios en España (ESTUDES 2018-2019). A enquisa realízase a estudantes entre 14 e 18 anos.

Entre os datos máis significativos que proporcionou esta última edición destacan:

  • Por primeira vez, a enquisa recolle o consumo de videoxogos: o 82,2% di xogar a videoxogos no último ano
  • O 48,4% dos estudantes de 14 a 18 anos probou cigarros electrónicos, fronte ao 20,1% de 2016.
  • Desde 2010, a percepción de risco do cannabis é menor que a do tabaco.

  • O consumo de alcol recente descende (do 67% ao 58,5%), pero aumentan as bebedeiras no último mes (a 24,3% fronte ao 21,8%)

  • O consumo de cocaína alcanza mínimos históricos: menos do 1% dos mozos recoñece consumila no último mes

     

A enquisa ESTUDES, que se realiza a mozas de entre 14 e 18 anos de toda España, mostra un aumento do uso de cigarros electrónicos. A metade dos estudantes (o 48,4%) usouno algunha vez. Na anterior enquisa, de 2016, así o declaraba un de cada cinco (20,1%).A proporción de usuarios de cigarros electrónicos é considerablemente máis alta entre os que fuman tabaco que entre os que non o fan.

Por primeira vez, a enquisa ESTUDES recolle o consumo de videoxogos. O 82,2% dos enquisados di xogar a videoxogos no último ano. Concretamente, o 47,9% xogou a eSports e o 34,7% foi espectador do mesmo. A maioría son mozos de 14 e 15 anos.

Por outra banda, o uso compulsivo de internet estabilizouse nun 20%. En concreto, rexistrouse un 1% menos que na anterior edición de ESTUDES.

Neste caso, advírtese unha maior prevalencia entre as mozas (23,4%) que entre os mozos (16,4%).

ESTUDES 2018-2019 mostra que as drogas consumidas por unha maior porcentaxe de estudantes (nos últimos doce meses) son, en primeiro lugar, o alcol (75,9%) e en segundo lugar o tabaco (35%). Séguelle o cannabis (27,5%). Os hipnosedantes sen receita alcanzan o 6,1%.

O resto de drogas ten unha prevalencia máis reducida. O 2,4% dos enquisados confesa que consumiu cocaína nos últimos 12 meses. En leste mesmo indicador temporal, a éxtase foi consumido polo 1,9%; as novas sustancias psicoactivas, o 1,7%; os alucinógenos, o 1,4%; as metanfetaminas, o 1,2% e as anfetaminas, o 1,1%. O resto das sustancias estudadas (máis de 20) sitúanse como moito no 1%.

O consumo de todas as drogas ilegais está máis estendido entre os mozos que entre as mozas. Coas drogas de comercio lícito (alcol, tabaco ou hipnosedantes) sucede o contrario: fóra dos analxésicos opioides, consómenas máis as mozas.

En canto á percepción do risco, o alcol é a sustancia que se percibe como menos perigosa. O 76,8% atribúe ?moitos ou bastantes problemas? ao consumo de 5 ó 6 canas ou copas no fin de semana. Pola súa banda, desde 2010, persiste a consideración do tabaco como máis perigoso que o cannabis.

A percepción de risco do consumo de cannabis descendeu lixeiramente. O 87,5% dos estudantes de 14 a 18 anos considera que consumilo habitualmente pode causar moitos ou bastantes problemas (90,7% en 2016). Respecto ao consumo esporádico, o 51,9% dos enquisados percibe ese risco, fronte ao 54,1% en 2016.

En canto á dispoñibilidade percibida, 9 de cada 10 estudantes de 14 a 17 anos non aprecian ningunha dificultade para conseguir alcol e tabaco se quixesen, a pesar de que a venda está prohibida en menores. A droga ilegal que se percibe como máis dispoñible é o cannabis: o 68,1% opina que é fácil ou moi fácil adquirilo.

DROGAS MÁIS CONSUMIDAS

Alcol

O consumo de alcol segue estando en niveis elevados. O 77,9% dos estudantes de entre 14 e 18 anos probouno algunha vez (76,9% en 2016).

O 75,9% bebeu no último ano (75,6% en 2016) e o 58,5% fíxoo no último mes (67,0% en 2016).

A idade media de inicio no consumo continúa situándose nos 14 anos. En 1994, era de 13 anos e medio.

Respecto das pautas de consumo, o 32,3% dos estudantes di consumir alcol en forma de atracón (binge drinking) nos últimos 30 días (31,7% en 2016). Do total de estudantes que beberon alcol nesa referencia temporal, a metade (55,5%) recoñece realizar binge drinking.

O tabaco é a segunda droga máis estendida tras o alcol. O 35,0% (34,7% en 2016) dos alumnos fumou tabaco no último ano. O consumo diario sitúase no 9,8% (8,8% en 2016). En 1998, o 23,1% deste sector da poboación fumaba a diario.

Máis ou menos, o primeiro consumo de tabaco prodúcese aos 14,1 anos, igual que ocorría en 2016. A adquisición do hábito de fumar diariamente, comeza aos 14,7 anos de media, apenas medio ano despois de probalo por primeira vez.

A percepción de risco ante o consumo diario de tabaco incrementouse e o 93,8% dos mozos opina que pode producir moitos ou bastantes problemas de saúde.

Cannabis

O cannabis continúa sendo a droga ilegal consumida por unha maior porcentaxe de estudantes. O 33,0% (31,1% en 2016) probouno alguna vez na súa vida, o 27,5% (26,3% en 2016) no último ano e o 19,3% (18,3% en 2016) no último mes. O consumo diario segue sendo elevado e sitúase no 2,3% (3,3% en mozos e 1,4% en mozas).

A porcentaxe de consumidores problemáticos de cannabis (comezouse a medir en 2006) entre a poboación de 14 a 18 anos é do 15,4% (13,3% en 2016).

Cocaína

A enquisa mostra un descenso do consumo de cocaína en todos os indicadores temporais. Alcánzase un mínimo histórico na proporción de estudantes de 14 a 18 anos que di consumir cocaína no último mes (0,9%). Esta cifra chegou a ser o 3,8% en 2004. A idade media do primeiro consumo é de 15,2 anos e os homes consomen en maior proporción que as mulleres, en todos os grupos de idade.

Heroína

A porcentaxe de quen probaron a heroína entre os estudantes de 14 a 18 anos sitúase por baixo do 1%. Desde 1994 ningunha medición superou esta cifra. A idade media de inicio do consumo en 2018-2019 é de 14,5 anos.

Fonte: Ministerio de Sanidade, servizos Sociais e Igualdade