As advertencias sanitarias e as fotos ocuparán máis espazo nos paquetes de tabaco

Caixas de cigarros

28/08/2015

As advertencias sobre os efectos nocivos do tabaco para a saúde e as fotos que as ilustran, ademais de ser novas, ocuparán máis espazo nos paquetes de cigarros ao pasar dun 40% da superficie exterior do envase ao 65%, unha vez que España conclúa a transposición dunha directiva europea.

O Ministerio de Sanidade xa elaborou o borrador do real decreto polo que se regulan a fabricación, presentación e venda dos produtos do tabaco e os produtos relacionados, que responde á transposición da directiva nesta materia, e que se atopa en trámite de alegacións.

A directiva foi aprobada o 14 de maio de 2014 polo Consello Europeo e os estados membros teñen un período de dous anos para adaptala ás súas respectivas lexislacións; no caso de España xa está elaborado o borrador polo que, de momento, non é definitivo.

Nese proxecto de real decreto elaborado polo departamento que dirixe Alfonso Alonso recóllese que as advertencias sanitarias combinadas dos produtos do tabaco para fumar “texto e imaxes” cubrirán o 65 % da cara externa das superficies anterior ou posterior do envase, así como de todo embalaxe exterior.

No caso dos paquetes de forma cilíndrica presentarán dúas advertencias sanitarias combinadas situadas de forma equidistantes únaa da outra e cubrindo o 65 % da súa metade respectiva da superficie curva.

Tanto as advertencias de texto como as fotografías que ocuparán máis da metade dos paquetes de tabaco serán novas unha vez apróbese o real decreto definitivo.

Frases como “Fumar provoca 9 de cada 20 cancros de pulmón”, “Deixe de fumar: siga vivo para os seus seres queridos”, “O seu fume é malo para os seus fillos, familia e amigos”, “Fumar pode matar o fillo que espera”, “Os fillos de fumadores teñen máis probabilidades de empezar a fumar” ou “Fumar aumenta o risco de impotencia” son algunhas do catorce advertencias que se recollen no borrador.

Entre as impactantes fotos que ilustrarán estas mensaxes atópase a dunha parella á beira dun pequeno féretro, varias nas que aparecen tumores de lingua ou pulmón e amputacións dalgunha extremidade, mentres que noutras obsérvanse os efectos do tabaco na dentadura e nos bebés.

Para a presidenta do Comité Nacional para a Prevención do Tabaquismo (CNPT), Regina Dalmau, o feito de que as advertencias e as fotos ocupen máis nos envases é positivo porque servirá de medida disuasoria. “A xente por moito que queira facer caso omiso da advertencia nalgún momento grávaseche na mente. Cremos que o que sexan un pouco máis grandes fará que probablemente sexa máis difícil evadirche desas mensaxes de que fumar mata”, afirma.

Con todo, o CNPT quere ir máis aló e avoga polo paquete de tabaco “neutro”, sen marca, de forma que desaparezan as mensaxes publicitarias e as marcas e facer así os cigarros menos atractivos, como xa puxeron en marcha varios países. “Cremos que é a dianteira da prevención do tabaquismo e gustaríanos que España estivese na liña destes países como Inglaterra, Irlanda ou Finlandia, que fixeron unha aposta máis ambiciosa en termos de prevención e control”, asevera Dalmau. Neste sentido, afirma que o Comité solicitará reunirse con representantes do Ministerio de Sanidade para tentar que o decreto definitivo inclúa esta medida aínda que Dalmau non se mostra moi optimista.

Fonte: ABC