Novas

Cigarros Blunt

16-08-2021

MARIHUANA E ADOLESCENTES

Unha idea errada, moi extendida entre este grupo de idade, é que o consumo desta substancia é completamente seguro. Un equipo multiinstitucional acaba de publicar na revista "Pediatrics", a cal examina o impacto de consumir marihuana na poboación adolescente, que o impacto é contundente e decisivo na función respiratoria  e no desenvolvemento do cerebro. Un dos investigadores da Universidade de Texas sinala que a investigación sobre as diversas formas de consumo de marihuana amosa que cada método implica riscos diferentes.

Adiccións con e sen substancia

09-08-2021

ADICCIÓNS CON E SEN SUBSTANCIA EN ADOLESCENTES. CAL É A SITUACIÓN ACTUAL?

As adiccións con e sen substancia constitúen un dos principais problemas de Saúde Pública que afectan ós/ás adolescentes españois. A pesares de que os datos recollidos na última Enquisa Estatal sobre uso de Drogas na Ensinanza Secundaria (ESTUDES 2018- 2019) sinalan unha discreta diminución do consumo dalgunhas substancias, os índices de consumo continúan situándose en cifras preocupantes. O alcohol é a substancia psicoactiva máis consumida. O Informe 2020 da enquisa ESTUDES advirte dun estancamento case “endémico”, xa que en ningún intre da serie histórica o consumo nos últimos 12 meses se situou por debaixo do 72%. Persiste, ademais, un patrón de consumo intensivo ou en forma de atracón, coñecido no ámbito anglosaxón como Binge Drinking, caracterizado pola inxesta de elevadas cantidades en cortos períodos de tempo e cuxos efectos no organismo e, en particular, nun cerebro en pleno proceso de maduración poden ser devastadores. A nivel comportamental tamén se demostrou que os/as adolescentes con este patrón de consumo presentan unha maior probabilidade de iniciarse no consumo doutras substancias, con consumos de risco ou incluso unha posible dependencia na idade adulta.

Tempo de desconexión

03-08-2021

A FATIGA PANDÉMICA PROVOCA QUE AS PERSOAS XOVES VALOREN MÁIS O TEMPO DE DESCONEXIÓN DE INTERNET E REDES SOCIAIS

A pandemia da COVID-19 afectou significativamente á percepción e valoración que os/as xoves fan da tecnoloxía, debido a importancia das TIC na súa vida cotiá durante este período: un 47,4% dos/as xoves españois entre 15 e 29 anos valora máis ca antes o tempo de desconexión de Internet e redes sociais. E algo máis dun terzo (37,1%) tamén destaca que aproveita mellor o seu tempo na rede dende a chegada da pandemia. 

A pesares dese certo grao de saturación de pantallas, os/as xoves seguen sendo “tecno optimistas” e para o 57,1% a tecnoloxía contribúe claramente a mellorar a calidade de vida das persoas, o que supón un aumento de 7,4 puntos con respecto ó 2020. 

Maioritariamente (71%) cren que teñen competencias dixitais elevadas e o 88,2% actúa como mediador experto para apoiar ó seu entorno social no emprego do uso de Internet e TICs.

Estes son algúns dos principais resultados do “Barómetro Jóvenes y Tecnología 2021. Trabajo, estudios y prácticas en la incertidumbre pandémica”, una investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, financiada por Google, e realizada a través de 1.200 enquisas  a xoves entre 15 e 29 años.

No estudio afóndase nas percepcións sobre a tecnoloxía no futuro, nas experiencias de trabalo e na  educación durante a pandemia, así como nos seus usos tecnolóxicos. A investigación foi presentada pola directora xeral da Fad, Beatriz Martín Padura, e polo investigador do Centro Reina Sofía sobre Adolescencia e Xuventude da Fad, Daniel Calderón. 

Móllate o xusto!

19-07-2021

MÓLLATE O XUSTO! Sempre chuvasqueiro

Dende a Asociación Renacer xunto coa Confraría da Dorna ponse en marcha, un ano máis, a campaña de prevención de enfermidades de transmisión sexual e embarazos non desexados baixo o lema: " Móllate o xusto! Sempre chuvasqueiro.

Elixas o que elixas, SEN drogas

25-06-2021

FALEMOS DE DROGAS, A INFORMACIÓN SALVA VIDAS

Como tódolos anos, dende o 1987, conmemórase o Día Internacional contra o Tráfico Ilícito e Abuso de drogas. Neste 26 de xuño; o obxectivo é crear unha conciencia sobre o problema que representan para a sociedade as drogas ilícitas. Elixindo para a ocasión o lema  seguinte " Hablemos de Drogas: la información salva vidas", combatindo deste xeito a desinformación posto que é fundamental coñecer os riscos que ten para a saúde buscar tódalas solucións posibles para abordar este problema mundial das drogas; dende a prevención, o tratamento e unha atención integral fundamentadas nas probas e o coidado das persoas con adicción ás drogas.

Ademais, a campaña nesta ocasión quere amosar os datos clave que proveñen do Informe Mundial sobre as Drogas da Oficina das Nacións Unidas contra a Droga e o Delito ( UNODC). Deste xeito, con feitos baseados na ciencia e en solucións prácticas poderase ter unha visión clara e obxectiva deste problema de saúde mundial. O informe preséntase en seis folletos que ofrecen unha gran cantidade  de información e unha análise para axudar á comunidade internacional a implementar recomendacións operativas sobre unha serie de compromisos asumidos polos Estados Membros.

Medos e COVID

01-06-2021

FOBIAS E MEDOS: COMO INFLÚE NELAS O COVID

Un dos efectos da crise socio sanitaria provocada polo COVID é o impacto que tivo e segue a ter sobre a saúde mental da poboación. Os cadros de ansiedade e depresión son os máis prevalentes xunto coas fobias que tamen experimentaron un aumento importante. De feito, unha de cada cinco persoas  en España tivo sentimentos de desesperanza e tristeza durante  moitos días neste ano da pandemia, e máis da metade senten cansancio extremo e pouca enerxía, según datos das últimas enquisas do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) publicados a principios de marzo; datos semellantes aos que presenta o Consello xeral da Psicoloxía de España, os cales poñen de manifesto que un de cada catro habitantes españois presentan síntomas relacionados coa depresión grave ou moderada.

Cartel día sen tabaco

31-05-2021

CAMPAÑA DÍA MUNDIAL SEN TABACO 2021

Como tódolos anos dende a Asociación Renacer sumámonos coa nosa campaña para conmemorar o Día Mundial sen Tabaco. Nesta ocasión elaboramos dous carteis distintos un dirixido á poboación xeral o cal se ditribuiu entre as distintas asociacións, centros de saúde, clubes deportivos do concello e o hospital do Barbanza e o outro entre tódolos centros escolares do concello de Ribeira.

Día Mundial sen Tabaco

28-05-2021

AS PERSOAS QUE O DEIXAN GAÑAN SAÚDE

O tabaco causa 8 millóns de mortes cada ano, a evidencia científica publicada ó longo deste ano amosa que as persoas fumadoras teñen unha maior probabilidade de desenvolver enfermidades severas con COVID-19, probabilidade moito máis alta ca aquelas persoas que non son fumadoras.

A poboación de fumadores ten un maior risco de contraer coronavirus porque levan a miúdo as mans á boca e, posteriormente, se chegan a adquirila infección corren maiores riscos de presentar casos graves de COVID-19,  porque a súa función pulmonar está afectada; a función pulmonar vese afectada co hábito de fumar porque as persoas fumadoras presentan reduccións que varían entre un 2%- 16% nos indicadores espirométricos, as cales suxiren unha afectación temperá da capacidade dos pulmóns para movilizar o aire polas vías aéreas.

Apostas a través do móbil

14-05-2021

CANDO O XOGO SE VOLVE PROBLEMA

O xogo en sí mesmo é unha actividade normal e positiva na vida de calquer persoa e permite dende a nenez o desenvolvemento físico, psicolóxico e social, facilitando que descubra e aprenda as normas sociais e de convivencia. Pero cando este xogo se converte en algo moi competitivo e permite a consecución de algo valorado e xeralmente de carácter material, o tren do xogo cambia os papeis e comeza a discurrir entre un extenso repertorio de formas de actividade lúdica que poden levar dende a alegría e o entretemento á verdadeira obsesión.

O problema aumenta cando o xogo conleva unha remuneración económica como ocorre co xogo de azar, neste tipo de xogo hai certa independencia entre a conducta da persoa e o éxito ou fracaso final; e son precisamente estes xogos os que espertan un maior atractivo e onde as probabilidades de introducirse no xogo problemático se incrementan.

Pantallas

16-04-2021

QUE ATOPAMOS DETRÁS DAS PANTALLAS?

Dende UNICEF son conscientes da presenza cada vez máis significativa que ten a tecnoloxía e dispositovos electrónicos na vida dos neno/as e adolescencia. De feito, consideran funfamental analizar os perigos e conductas de risco que poden afectar ó exercicio dos dereitos dos nenos/as e adolescentes dende unha perspectiva de protección, prevención, saúde e educación, que garanten un uso saúdable e equilibrado da tecnoloxía.