Novas

Muller sentada

11-09-2013

Guía clínica para a abordaxe de mulleres afectadas por VIH

Até o ano 1993 as mulleres con VIH estaban excluídas dos ensaios clínicos dos fármacos en desenvolvemento para tratar a infección. Os datos de toxicidade, eficacia e seguridade que se obtiñan dos homes entre os que se probaba o medicamento se extrapolaban directamente ás mulleres. Vinte anos despois, as cousas cambiaron.

Existe o convencemento de que homes e mulleres afectados polo virus necesitan coidados diferenciados (aínda que poida ser, en ocasións, cuestión de matices) pola súa distinta resposta ante o VIH. Agora os/as profesionais sanitarios/as contan cun documento destinado a permitir unha abordaxe diferenciada das mulleres infectadas por VIH. Os/as seus autores/as son o Grupo de Estudos de SIDA da Sociedade Española de Enfermidades Infecciosas e Microbiología Clínica e a Secretaría do Plan Nacional sobre a SIDA, entidade ligada ao Ministerio de Sanidade. De acordo cos seus impulsores, é o primeiro consenso científico deste tipo publicado en Europa.

Man con dúas pílulas

06-09-2013

O goberno deixa sen financiación pílulas anticonceptivas de terceira xeración

A sanidade pública deixou de financiar dende o 1 de agosto oito pílulas anticonceptivas compostas por etinilestradiol e drospirenona, unha combinación de principios que se coñecen como de terceira xeración de terceira xeración, polas que até agora as usuarias só pagaban o 40% (supoñen un total de 15 presentacións). Os anticonceptivos orais hormonais que pasarán a ser de pago íntegro para as usuarias son Dretine, Dretinelle, Drosure, Drosurelle, Drosiane, Drosianelle, Liofora e Yira.

Portada do informe

04-09-2013

A incidencia de infección polo VIH e a SIDA en Galicia está estabilizada

A dirección xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, presentou un informe referido á vixilancia epidemiolóxica do VIH/SIDA en Galicia no que se amosa que a incidencia de infección polo VIH e da SIDA está estabilizada en Galicia, e sempre por baixo dos valores medios en España.

Este documento ten por obxectivo cuantificar os novos diagnósticos de VIH e de casos de SIDA, ver a súa evolución temporal e, ademais, describir as principais características epidemiolóxicas. O número de casos de SIDA diagnosticados en Galicia no 2012 foi de 53, os mesmos que no 2011.

Persoa ensinando un móbil

29-08-2013

Queres deixar de fumar? Pregúntalle ao móbil como facelo

Na actualidade a relación entre a poboación e os profesionais sanitarios está a modificarse por mor das novas tecnoloxías, existindo novas modalidades de oferta de axuda, ademais da consulta presencial. Entre estas novas fórmulas de relación paciente-profesional atópanse as mediadas pola telefonía móbil como ferramenta de apoio.

O uso de mensaxes por móbil como axuda para deixar de fumar ten coma principais vantaxes do uso a accesibilidade, a flexibilidade horaria, o permitir orientación individual, a complementariedade a outros programas/servizos e o fácil uso especialmente para a poboación xuvenil, que é a que menos asiste ao sistema sanitario convencional e á que máis poderiamos acceder con este recurso.

Cigarro no cinseiro

29-08-2013

O tabaco iguala o risco de ictus en homes e en mulleres

A igualdade é un concepto en termos xerais moi positivo, salvo cando se trata de algo como a enfermidade. Os cambios nos hábitos de vida, a incorporación da muller ao traballo e ao consumo de sustancias tóxicas fixo que esa igualdade se estenda tamén en problemas que antes eran típicos do home. Un deles é o ictus, tamén coñecido como accidente cerebrovascular , e que está a xerar unha gran discapacidade en todo o planeta.

Xeringa

19-08-2013

Atraso diagnóstico en VIH

As estimacións advirten que, en Europa, ao redor dun terzo da poboación infectada por VIH está sen diagnosticar, o que suporía aproximadamente, entre 700.000 e 900.000 persoas; en España, unhas 50.000. Co obxectivo de paliar esta situación, Plataforma VIH en Europa presentou a guía “Enfermidades indicadoras de infección por VIH: Guía para a realización da proba do VIH a adultos en contornas sanitarias”, na que participaron expertos/as de sociedades científicas de diversas especialidades, representantes da Organización Mundial da Saúde e do Centro Europeo para a Prevención e Control das Enfermidades.

Radiografía do cerebro

12-08-2013

As persoas vulnerables a desenvolver alcoholismo presentan unha resposta cerebral distintiva ao beber

As persoas que son vulnerables a desenvolver alcoholismo presentan unha resposta cerebral distintiva ao beber alcol, segundo un estudo realizado polo profesor Marco Leyton, do Departamento de Psiquiatría da Universidade de McGill, en Montreal (Canadá).

En comparación coas persoas con baixo risco de problemas de consumo de alcol, os de alto risco mostran unha maior resposta á dopamina nunha vía cerebral, o que aumenta o desexo de recompensa, como conclúe a investigación, cuxos resultados publica a revista Alcoholism: Clinical & Experimental Research , e que poderían supor un paso importante cara ao desenvolvemento de opcións de tratamento.

Cartel da campaña

16-07-2013

“Non arruínes a túa vida”

Non arruínes a túa vida”. Ese é o slogan elixido polo Movemento pola Paz e o Plan Nacional sobre Drogas para a nova campaña de prevención do consumo e tráfico de drogas no estranxeiro que ambas as entidades, coa colaboración dos Ministerios de Xustiza e Asuntos Exteriores e Cooperación, acaban para a campaña estival. E é que o obxectivo non é outro que concienciar á poboación española das consecuencias de traficar e/ou consumir drogas no estranxeiro, así como previr posibles detencións e condenas de persoas españolas por devandito motivo.

Estrada

15-07-2013

O alcohol e outras drogas multiplican por nove o risco de accidente

Conducir baixo os efectos do alcol é ilegal en todos os países da Unión Europea pero, cantas persoas o fan?. Estatísticas precisas son difíciles de conseguir porque moitos/as condutores/as non admiten que infrinxen a lei, pero o que si se sabe, é que o alcol ou outras drogas son un factor que está presente en case o 25% dos accidentes de tráfico que se producen na Unión Europea, accidentes que supoñen cada ano a perda de ao redor de 9.000 vidas.

Pastillas

05-07-2013

Tratamento máis temperán no VIH: nova recomendación da OMS

As novas directrices terapéuticas da Organización Mundial da Saúde (OMS) recomendan un inicio máis temperán do tratamento antirretrovírico (TAR). Probas recentes indican que un TAR máis cedo axudará aos infectados/as polo VIH a vivir máis tempo e con mellor saúde, ademais de reducir substancialmente o risco de transmisión do virus. Este cambio podería evitar 3 millóns máis de mortes e 3,5 millóns máis de novas infeccións polo VIH de aquí ao 2025.

As novas recomendacións preséntanse nunha publicación da OMS titulada Directrices unificadas sobre o uso de medicamentos antirretrovíricos para o tratamento e a prevención da infección polo VIH, ao mesmo tempo que novos datos revelan que a finais de 2012 había 9,7 millóns de persoas en tratamento con estes fármacos que poden salvarlle a vida aos pacientes.