Novas

Rapaz empregando o ordenador

20-03-2014

Unha campaña educativa para previr tecnoadiccións: ControlaTIC

ControlaTIC é unha campaña dirixida a familias, profesorado e alumnado desenvolvida por Fundación Mapfre coa colaboración do Grupo Siena e "Protégelos" sobre tecnoadiccións. Os obxectivos son: sensibilizar á poboación sobre a necesidade de desenvolver unha boa saúde dixital, dotar aos menores para que adquiran hábitos adecuados no uso controlado e seguro das TIC, informar as familias sobre as Tecnoloxías da Información e a Comunicación e proporcionar aos educadores e profesores materiais prácticos e flexibles.

A razón de ser desta proposta educativa radica nos datos obtidos dun proxecto de investigación, financiado pola Comisión Europea e realizado en sete países, que contou coa colaboración de "Protégelos" en España. Segundo este estudo, o 21,3% dos/as adolescentes españois está en risco de ser adicto/a a internet polo tempo que dedica a navegar pola Rede, fronte ao 12,7% da media europea.

Portada do informe

06-03-2014

O consumo de alcohol aumenta entre os/as escolares

Segundo os datos que recolle a Enquisa Escolar sobre Uso de Drogas en Estudantes de Ensinos Secundarios (ESTUDES) 2012-2013 o consumo de alcol entre os/as escolares de entre 14 e 18 anos aumentou nos últimos dous anos. A pesar deste aumento, sobe lixeiramente a idade de inicio no consumo de bebidas alcohólicas, que se sitúa nos 13,9 anos. Tamén se confirma a tendencia descendente no consumo de cannabis, que se reduciu nun 36% desde 2005 entre os/as escolares.

Desde o Plan Nacional sobre Drogas volveuse a subliñar a aposta do Goberno por previr o consumo de alcol entre os/as menores, alertou do arraigamento do fenómeno do “botellón” entre os/as menores e da elevada frecuencia das bebedeiras e dos atracóns de bebidas alcohólicas, cuxo uso se está xeneralizando.

Cocaína en po

18-02-2014

O consumo de cocaína incrementa o risco ictus

O ictus xa non é unha enfermidade exclusiva da terceira idade. A cara do infarto cerebral ten cada vez menos anos, debido sobre todo aos malos hábitos alimentarios e a falta de exercicio que caracterizan á sociedade do século XXI. Non obstante, a dieta e o sedentarismo non son os únicos culpables deste cambio. Outros factores, como o consumo de drogas, tamén están a achegar o seu particular gran de area ao “rexuvenecemento” do ictus.

Mesa con vaso de viño

29-01-2014

O consumo habitual de alcohol pode acelerar a perda de memoria

Os homes adultos que consumen cantidades de alcohol superiores a tres copas de viño ao día (ou dúas latas e media de cervexa) corren o risco de acelerar as perdas de memoria que sufrirán a idades máis avanzadas, segundo unha investigación do University College de Londres.

Os resultados, presentados na revista Neurology, indican que o consumo excesivo de alcohol adianta as perdas de memoria unha media nuns seis anos. Pola contra, os/as autores/as da investigación non detectaron diferenzas de memoria nin de funcións executivas (como a capacidade de concentración e razoamento) entre os homes que beben con moderación e as que non adoitan beber.

Colgador con prendas de roupa

16-01-2014

Adiccións comportamentais: compra complulsiva

Hai datos que van máis aló do pasatempo máis cotizado do século XX: comprar. Segundo as últimas informacións procedentes do Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona, entre un 6 e un 7% da poboación xeral en todos os países desenvolvidos sofre trastorno de compra compulsiva. Unha patoloxía que afecta a persoas de mediana idade, ao redor dos 40 anos, aínda que os síntomas adoitan aparecer aos 18, segundo explica Susana Jiménez, responsable da Unidade de Xogo Patolóxico e outras Adiccións Comportamentais deste hospital.

As súas características principais son: comprar recorrente e compulsivamente, algo que xera malestar na persoa provocando mesmo débedas económicas. Para que se considere unha patoloxía esta ha de ser unha conduta estable. Ademais, segundo diferentes estudos, afecta por igual a homes e a mulleres; a única diferenza, explica a experta, está no tipo de artigos que adquiren uns e outras.

Rapaza fumando un cigarro na rúa

09-01-2014

50 anos de guerra contra o tabaco

A guerra contra o tabaquismo cumpre este mes 50 anos en Estados Unidos. Foi en 1964 cando o entón director de saúde pública do devandito país, Luther Terry, deu a coñecer un informe que asociaba directamente o hábito de fumar con cancro de pulmón e mortalidade prematura. Sostiña, ademais, que os gobernos non podían quedar de brazos cruzados, "debían facer algo respecto diso".

Desde entón, colocáronse etiquetas de advertencia nos paquetes, prohibíronse os anuncios publicitarios, subíronse os impostos e restrinxíronse os lugares onde está permitido fumar. E cal é o resultado?. Segundo un traballo que acaba de publicar a revista Journal of the American Medical Association, en todo este tempo, estas medidas de control lograron evitar en Estados Unidos un oito millóns de mortes prematuras atribuíbles ao tabaco (desde 1964 até 2012 faleceron 17,7 millóns de persoas por culpa dos cigarros), regalando a quen deixaron de fumar até 20 anos máis de vida.

Cartel da campaña

19-12-2013

"Eu non vendo alcohol a menores"

A Asociación Renacer e o Concello de Ribeira coa colaboración da Asociación de Empresarios de Ribeira, a través do Centro Hostaleiro Aberto, puxeron en marcha unha campaña preventiva que ten por obxectivo sensibilizar á sociedade dos riscos do consumo de alcohol entre a mocidade do noso concello. Por isto, é importante informar da existencia da Lei 11/2010 que prohibe o consumo, venda e promoción de bebidas alcohólicas a menores de idade. Con esta fin deseñáronse carteis e dípticos informativos que se distribuirán polos establecementos dispensadores de alcohol do Concello de Ribeira.

Cartel da campaña

05-12-2013

Novo servizo: Proba rápida en fluído oral de VIH

Segundo o último informe de vixilancia epidemiolóxica da Consellería de Sanidade en Galicia rexistráronse 1.845 casos de persoas infectadas polos virus de inmunodeficiencia humana entre os anos 2004 e 2012, cunha media de 205 infeccións anuais, dos que 75% son homes cunha idade media no momento do diagnóstico de 38 anos.

A categoría de transmisión máis frecuente foi a das relacións sexuais non protexidas, que supuxo o 75% dos casos, seguida dos caos debidos a intercambio de xiringas entre usurarios de drogas, cun 20% dos infectados/as.

Este informe tamén indica que o atraso diagnóstico é importante, maioritariamente cando a transmisión é por manter prácticas sexuais non seguras.

Cartel informativo

29-11-2013

Día Mundial da SIDA

Cada 1 de decembro, Día Mundial de Loita Contra a SIDA, persoas de todo o mundo suman esforzos para xerar unha maior conciencia do que supón o VIH/SIDA e mostrar solidariedade internacional ante a pandemia.

Este evento brinda a todos os/as copartícipes, tanto públicos como privados, unha das máis oportunidades máis claras para dar a coñecer a situación e impulsar avances en materia de prevención, tratamento e atención aos afectados/as nos países con elevada prevalencia e tamén no resto do mundo.

Cartel da campaña

15-11-2013

Prevención do uso e abuso de alcohol en menores de idade

A asociación Renacer levou a cabo, o xoves 14 de novembro, unha reunión con representantes do concello, das forzas de seguridade e da asociación de hostalaría para facerlles chegar a preocupación e as reiteradas queixas que veñen recibindo por parte dos proxenitores, desde fai máis dun ano, acerca da venda de alcohol a menores por parte dalgúns establecementos hostaleiros.