Descargas

Novas tecnoloxías

" Estudo sobre menores e apostas"

Esta revista amosa os resultados do estudo levado a cabo pola Asociación Renacer en colaboración coa Unidade de Psicoloxía do Consumidor e Usuario da Universidade de Santigo de Compostela.