Día Mundial da Sida 2017: A miña saúde, o meu dereito

BANNER_SIDA

28/11/2017

Nas vésperas do Día Mundial da Sida, que se celebra o 1 de decembro, ONUSIDA lanzou a campaña para o Día Mundial da Sida deste ano. A campaña, A miña saúde, o meu dereito, céntrase no dereito á saúde e explora os desafíos aos que se enfrontan as persoas de todo o mundo para exercer os seus dereitos.

“Todas as persoas, independentemente da idade, o xénero, o lugar no que viven ou as persoas ás que aman, teñen dereito á saúde”, afirmou Michel Sidibé, director executivo de ONUSIDA. “Sexan cales sexan as súas necesidades sanitarias, todos necesitan que os recursos sanitarios estean dispoñibles e sexan accesibles, de boa calidade e sen discriminación”.

O dereito á saúde recóllese no Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais de 1966 como o dereito de todos a gozar dunha saúde mental e física de acordo a uns estándares o máis altos posibles. Isto inclúe o dereito de calquera persoa para acceder á prevención e o tratamento das súas enfermidades, a tomar decisións sobre a súa propia saúde e a que lla trate con respecto e dignidade.

A campaña lémbranos que o dereito á saúde vai máis aló do acceso a servizos sanitarios de calidade e a medicamentos e que tamén depende de diversas garantías de gran importancia, como unha vivenda e uns saneamentos adecuados, condicións de traballo saudables, unha contorna limpa e acceso á xustiza.

É frecuente que cando o dereito á saúde dunha persoa vese comprometido non poida previr con eficacia enfermidades e problemas de saúde como o VIH nin acceder ao tratamento e a asistencia. As persoas ás que máis se marxina na sociedade, como os traballadores sexuais, as persoas que se inxectan drogas, os homes que teñen relacións sexuais con homes, as persoas que están encarceradas e aquelas que migran, adoitan ser as que máis dificultades teñen para exercer o seu dereito á saúde, e tamén son as máis vulnerables ao VIH.

A maioría dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable están relacionados dunha maneira ou outra coa saúde. Alcanzar devanditos obxectivos, entre os que se inclúe poñer fin á epidemia de sida como ameaza para a saúde pública para 2030, dependerá en boa medida de que se consiga garantir o dereito á saúde para todos.

A miña saúde, o meu dereito convida as persoas a compartir os seus puntos de vista e inquietudes contorna a como garantir o seu propio dereito á saúde, así como a crear un movemento que poña de manifesto a importancia de eliminar as desigualdades sanitarias. Os materiais da campaña inclúen suxestións para tweets, pósteres e postais para descargar e un folleto informativo que ademais contén as principais mensaxes en relación ao dereito á saúde.