Anfetaminas

Anfetaminas

Son psicoestimulantes producidos sinteticamente en laboratorios químicos. Unha das anfetaminas máis frecuentes no mundo das drogas ilícitas é o sulfato de anfetamina ou “speed”, que se presenta normalmente en forma de po e se consume por inhalación, igual que a cocaína. Tamén pode presentarse, igual que as demais anfetaminas, en forma de comprimidos.

Efectos e riscos das anfetaminas
Psicolóxicos Fisiolóxicos
Efectos
 • Axitación.
 • Euforia.
 • Incremento de autoestima.
 • Sentimentos de grandiosidade.
 • Verborrea.
 • Alerta e vixilancia constantes.
 • Agresividade.
 • Falta de apetito.
 • Taquicardia.
 • Insomnio.
 • Sequidade de boca.
 • Suor excesivo.
 • Incremento da tensión arterial.
 • Contracción da mandíbula.
Riscos
 • Cadros psicóticos similares á esquizofrenia, con delirios persecutorios e alucinacións.
 • Depresión reactiva.
 • Delirios paranoides.
 • Intensa dependencia psicolóxica.
 • Hipertensión.
 • Arritmia.
 • Colapso circulatorio.
 • Trastornos dixestivos.

En canto ó consumo de anfetaminas en 2007 un 3,8% da poboación de 15-64 anos probara as anfetaminas algunha vez, un 0,9% consumíraas o último ano e un 0,3% o último mes. Como nos casos anteriores, o consumo estaba bastante máis estendido en homes que en mulleres e no grupo de 15-34 anos que no de 35-64 anos.

A idade media de primeiro consumo foi 19,7 anos. Aínda que a baixa prevalencia de consumo desta sustancia faga que os seus valores estean expostos ós caprichos do azar, as tendencias temporais durante os últimos 12 meses permítennos informar que o seu consumo parece bastante estabilizado (1% en 1995, 1% en 2005 e 0,9% en 2007).