Alucinóxenos

Alucinóxenos

Son sustancias perturbadoras do sistema nervioso central que provocan alteracións no funcionamento neuroquímico cerebral que afectan á percepción da realidade, podendo dar lugar a trastornos sensoriais severos e alucinacións.

A maioría desta drogas proceden de cactos e fungos. En Europa é clásico o uso da Amanita muscaria. O alucinóxeno máis usado en Europa é a dietilamida de ácido lisérxico ou LSD (“tripi”) que se consume por vía oral de diversas formas: micropuntos, follas de papel absorbente con diversos motivos gráfico, terróns de azucre impregnados, etc. O LSD ten un forte efecto á media hora do seu consumo que pode durar ata 8 horas.

Efectos e riscos dos alucinóxenos
Psicolóxicos Fisiolóxicos
Efectos
 • Alteración da percepción, incluíndo a propia autoimaxe.
 • Hipersensibilidade sensorial.
 • Deformación da percepción de tempo e espazo.
 • Alucinacións.
 • Ideas delirantes.
 • Euforia.
 • Confusión mental.
 • Verborrea.
 • Hiperactividade.
 • Experiencia mística.
 • Taquicardia.
 • Hipertermia.
 • Hipotensión.
 • Dilatación de la pupila.
 • Descoordinación motora.
Riscos
 • Reaccións de pánico (mal viaxe).
 • Intento de suicidio.
 • Reaccións psicóticas.
 • Reaparicións de alucinacións sen ter consumido a sustancia (flash-back).

Dado o esporádico do seu consumo, non existen probas de danos físicos, sendo na esfera psicolóxica onde está a maior probabilidade deconsecuencias adversas.

En canto ó consumo de alucinóxenos, no ano 2007-08 un 3,8% da poboación de 15-64 anos probara alucinóxenos algunha vez, un 0,6% consumíraos o último ano e un 0,1% o último mes.

Como nos casos anteriores, a prevalencia de consumo nos últimos 12 meses foi máis elevada nos homes (0,9%) que en mulleres (0,3%) e no grupo de 15-34 anos (1,4%) que no de 35-64 anos (0,1%). A tendencia do consumo nos últimos anos mantívose relativamente estable (prevalencia de consumo nos últimos 12 meses: 0,6% en 1999 e 0,6% en 2007-08).